انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا به دلیل مطرح نکردن موضوع حقوق بشر در دیدار با رهبران آسیایی

فعالان حقوق بشر از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرده اند که در سفر آسیایی خود رهبران آن کشورها را به خاطر نقض حقوق بشر تحت فشار نگذاشته است.
گزارشی از پیتر هاین-لاین، خبرنگار صدای آمریکا
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/usa-trump-asia-human-rights/4114965.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *