تصویب طرح مجلس نمایندگان ایران برای پایان بحران یمن و محکومیت اقدامات ایران

مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه شب ۲۲ آبان با ۳۶۶ رای در برابر ۳۰ رای به مصوبه‌ای دو حزبی رای داد که به موجب آن سیاست آمریکا درباره بحران و جنگ داخلی یمن ترسیم می‌شود. بنا به این مصوبه راه حل جنگ داخلی یمن باید در چارچوب قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت محقق شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/yemen-iran-usa/4114995.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *