موسسه خانه مطبوعات گزارش سالانه آزادی رسانه در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد

گزارش آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۷ ، روز سه شنبه ۲۲ آبان منتشر شد. این گزارش سالانه از جانب موسسه‌ای غیردولتی در آمریکا به نام «خانه آزادی» Freedom House منتشر شده، و در آن به محدودیت‌های ایجاد شده برای روزنامه نگاران و دست اندرکاران مطبوعات و رسانه‌های الکترونیکی در جهان اشاره شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/freedom-house-press/4114788.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *