گزارش صدای آمریکا از نحوه برخورد با متقاضیان پناهندگی که با ویزای معتبر وارد آمریکا شدند

طبق سیاست کنونی آمریکا افرادی که با درخواست پناهندگی وارد خاک آمریکا می شوند، در هنگام ورود بدون در نظر گرفتن ویزای معتبر یا نامعتبر، بازداشت می شوند. «اَلین باروس»، خبرنگار صدای آمریکا در بازدید از بازداشگاه پناهندگان در نیوجرسی، با یکی از کسانیکه این مراحل را پشت سر گذاشته گفت و گو کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/usa-immegrant-detention/4114981.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *