روایت شهروندان از تداوم کمک های مردمی به زلزله زدگان استان کرمانشاه

گزارشهای رسانه ها از زلزله اخیر در مناطق غربی ایران کماکان از ادامه کمک رسانی مردم به آسیب دیدگان حکایت دارد. بسیاری از شاهدان عینی که جمعه ۲۶ آبان از نقاط مختلف زلزله زده مستقیما با برنامه «روی خط» بخش فارسی صدای آمریکا صحبت کردند، مشاهدات خود در این باره را شرح دادند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-earth-quake/4124316.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *