مذاکرات جدایی بریتانیا پیش نمی‌رود؛ لندن پیشنهاد مالی بهتری می‌دهد

بر اساس گزارش های تازه، بريتانيا برای به جريان افتادن روند مذاکرات مربوط به خروج خود از اتحاديه اروپا ممکن است مبلغ بيشتری به اتحاديه اروپا پيشنهاد کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-brexit/4128600.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *