تیلرسون در مرکز ویلسون درباره ایران چه گفت

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا می گوید، اتحاد ایالات متحد و کشورهای اروپائی زیر بنای حفاظت دموکراسی و تمدن غرب است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tillerson-wwc-eu-us/4140310.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *