مهاجرت پرونده های مهاجر به اسرائیل به جای آفریقا

با فرارسیدن فصل سرما، هزاران پرنده مهاجر که مقصدشان آفریقا بود، حالا اسرائیل را به عنوان اقامتگاه موقت زمستانی خود برگزیده اند. به عقیده برخی از کارشناسان محیط زیست، تغییرات آب و هوایی عامل اصلی چنین تغییری است
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/bird-migration-climate-change/4140318.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *