نگاهی به فیلم «مردی که کريسمس را اختراع کرد»

«مردی که کريسمس را اختراع کرد» عنوان فيلمی بر اساس زندگی خالق رمان ها و داستان های نام آشنا برای تمامی مردم سراسر جهان است. چارلز ديکنز، خالق داستان معروف «سرود کريسمس» که با برجسته کردن غرايز انسانی شخصيت های خود، مفهوم و روح مذهبی کريسمس را برای هميشه دگرگون کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-the-man-who-invented-christmas/4140349.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *