نگاهی به مطبوعات: وضعیت یک آمریکایی زندانی در ایران

وضعیت یک آمریکایی زندانی در ایران، آغاز دادگاه ناقضان تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تلاش تهران برای تخریب اپوزیسیون و جدیت تهدید ناشی از ایران برای اسراییل در سوریه موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4140317.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *