اعترافات «رضا ضراب» در دادگاه نیویورک علیه ایران و ترکیه و واکنش اردوغان

رضا ضراب تاجر ایرانی تبار اهل ترکیه که در آمریکا زندانی است بعد از چند هفته در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد،‌ اما نه در مقام متهم بلکه به عنوان شاهد علیه شرکای سابق خود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/turkey-us-trial-zarab/4143726.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *