حراج یک مجموعه از آثار گرانبها در پاریس؛ تکه‌هایی از تایتانیک

مجموعه ای از اسناد گرانبها به زودی در پاریس زیر چوب حراج می رود. یکی از جالبترین آنها متنی است از یکی از بازماندگان کشتی تایتانیک که جزئیات غرق شدن آن را توصیف کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/france-auction/4143824.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *