مذاکرات درباره بحران مهاجرت از آفریقا با حضور دبیرکل سازمان ملل

رهبران شماری از کشورهای آفریقایی و اروپایی در ساحل عاج درباره بحران مهاجرت گفتگو کردند. محمدو بوهاری، رئیس جمهوری نیجریه قول داد شهروندان آن کشور را که در لیبی و دیگر نقاط جهان رها شده و سرگردان هستند با توسعه برنامه های اجتماعی-اقتصادی کشور به خانه بازگرداند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/au-eu-summit/4143785.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *