نگاهی به مطبوعات: استراتژی دولت ترامپ در برابر حزب الله

استراتژی دولت ترامپ در برابر حزب الله و نگرانی های منطقه ای اسراییل، امیدها به آزادی زندانی های دو تابعیتی در ایران و دادگاه رضا ضراب در نیویورک موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4143781.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *