بخشی از صفحه‌آخر/ ادعای احمدی‌نژاد: من اعدامها را عقب می‌انداختم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-2-/4145701.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *