بخشی از صفحه‌آخر/ رمزگشایی از سخنرانی اخیر اسفندیار رحیم مشایی؛ به خامنه‌ای کنایه می‌زند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-1-/4145702.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *