به بهانه روز جهانی ایدز؛ وضعیت در ایران چطور است؟

اول دسامبر برابر با دهم آذر ماه، روز جهانی ایدز است. همگام با اغلب کشورهای دنیا در این روز، مسئولان بهداشتی ایران و گروه های فعال مبارزه با بیماری ها، نتایج فعالیت سال پیش و برنامه های آینده خود را در اختیار عموم می گذارند. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/aids-advances/4145491.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *