تکنولوژی جدید: تماشای جراحی مغز توسط بیمار به طور زنده

هنگامی که پزشک به ما بگوید به عمل جراحی مغز نیاز داریم قطعا دچار شوک و هراس می شویم. ولی اگر بتوانیم داخل جمجمه خود و مکانی را که جراح عمل خواهد کرد ببینیم شاید از هراسمان کاسته شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/virtual-reaity-brain-surgery/4145510.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *