صفحه آخر ۱ دسامبر ۲۰۱۷: مشکل احمدی نژاد و نظام مقدس؛ رمزگشایی از دعوای او و اژه‌ای

صفحه آخر برنامه ای ست متفاوت که بطور زنده هرجمعه ساعت هشت تا نه شب پخش می شود. صفحه آخر، بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدمهای خبر می پردازد تا با نگاهی بی طرفانه، دیروز و امروز آدمها را در برابر بینندگان قرار دهد. مجری صفحه آخر هر جمعه آدمهای متفاوتی از اخبار هفته را زیر ذره بین می گذارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4145441.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *