نشست شورای ملی مقاومت در واشنگتن: «ایران، کشوری که قاتلان برآن حکومت می‌کنند»

شورای ملی مقاومت ایران امروز در واشنگتن میزبان جمعی از سفرای پیشین و با تجربه آمریکا در تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر درکشورهای ناقض این حقوق بود. ایران، اسم این نشست «کشوری که قاتلان دست جمعی برآن حکومت می کنند» بود و بحث درباره گزینه های سیاسی را هم در بر می گرفت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/human-rights-report/4145464.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *