نگاهی به مطبوعات: رد شایعات پایان کار وزیر خارجه آمریکا

رد شایعات پایان کار وزیر خارجه آمریکا، آینده روابط واشنگتن و آنکارا با توجه به پرونده رضا ضراب و رویکرد کاخ سفید به سیاست عربستان در یمن موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4145509.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *