گزارشی درباره وضعیت اپیدمی ایدز؛ آیا تا ۲۰۳۰ ریشه کن می‌شود؟

همه نهادهای مرجع بین المللی، هدف برنامه های خود را پایان دادن به اپیدمی ایدز تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرده اند. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4145496.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *