تصویب طرح اصلاحات مالیاتی در سنای آمریکا

سنای آمریکا اوایل وقت امروز لایحۀ اصلاحات مهم در نظامی مالیاتی پیشنهادی جمهوریخواهان را با ۵۱ رأی موافق در برابر ۴۹ رأی مخالف از تصویب گذراند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-tax-bill/4146538.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *