موضع آمریکا در قبال یگان های خلق کرد

جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن در چارچوب بخشی از سیاست تغییر جهت از عملیات نظامی به سوی دیپلماسی در سوریه از تسلیح مبارزان کرد موسوم به یگان های خلق کرد پرهیز خواهد کرد. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-mattis-ypg-support/4146535.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *