همسر دانشجوی آمریکائی چینی تبار زندانی در ایران: به اقدامات دولت ترامپ امید بسته ایم

همسر یک دانشجوی آمریکائی چینی تبار زندانی در ایران می گوید امید به آزادی شوهرش اکنون صرفا بسته به اقدامی توسط دولت پرزیدنت ترامپ است. ژیو ونگ دانشجوی دانشگاه معتبر پرینستون در آمریکا، هنگام انجام تحقیقات برای رشته دکترای خود در ایران به اتهام جاسوسی به ده سال زندان محکوم شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-princeton-iran/4146529.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *