احتمال آتشفشان آگونگ و تاثیر آن بر صنعت توریسم بالی

جزیره بالی در اندونزی، مهمترین و پولساز ترین قطب جلب جهانگرد در آن کشور است، اما احتمال آتشفشانی سنگین در کوه آگونگ در آن جزیره ضربه شدیدی به صنعت توریسم اندونزی زده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/indonesia-tourism/4147471.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *