تظاهرات زنان دوچرخه سوار در دمشق

زنان سوريه همسو با حرکت جهانی مبارزه با آزار های جنسی روز شنبه ۱۱ آذر در دمشق دست به تظاهرات زدند. سازماندهندگان اين تظاهرات می گويند، هدف از اين حرکت، افزايش سطح آگاهی افکار عمومی نسبت به مشکلات و مزاحمت هايی ست که زنان در اماکن عمومی با آنها مواجه هستند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syria-women-bike-rally/4147468.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *