هشدار روسای فعلی و پیشین سی ای ای به رهبران جمهوری اسلامی ایران

مایک پمپئو رئیس سی آی ای و لئون پانه تا رئیس پیشین سازمان اطاعات مرکزی آمریکا ، هر دو علیه اقدامات تهدید کننده جمهوری اسلامی ایران هشدار داده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/cia-iran-syria/4147267.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *