رزمایش بی‌سابقه آمریکا و کره جنوبی با حضور دهها جت جنگی جدید

بزرگترین رزمآیش مشترک آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره آغاز شد. چند روز پیش، کره شمالی قوی ترین موشک قاره پیمای خود را آزمایش کرد، که گذر پیونگ یانگ از «خط قرمز» توصیف شده توسط همسایه جنوبی اش تلقی می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-south-kora-drills/4148764.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *