نشست ناتو| برنامه موشکی ایران روی میز وزرای خارجه؛ بعد از فرانسه، آلمان هم از ایران انتقاد کرد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/nato-iran/4148756.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *