گزارش شیده رضایی از نقش ژنتیک در رژیم غذایی و شیوع چاقی

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه تگزاس، نشان می دهد که اطلاعات ژنتیکی، نقش اصلی و مهمی در تاثیر یا عدم تاثیر رژیم غذایی ایفا می کند. در سه دهه گذشته، به رغم تدوین دستورالعمل های غذایی، آموزش عمومی و تلاش وافرِ افراد برای کاهش وزن، شیوع چاقی در آمریکا افزایش و به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/health/4148757.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *