مبارزه با ایدز پیشرفت کرده اما هنوز روزانه ۱۷۰۰ نفر آلوده می‌شوند

گزارشی تازه از دولت های سراسر جهان می خواهد از شيوع بيماری ايدز در ميان جوان غافل نشوند.
با وجود پيشرفت های زيادی که تا کنون در زمينه مهار ويروس اچ آوی، عامل بيماری ايدز در سطح جهان بوجود آمده ، اما هنوز روزانه حدود ۱۷۰۰ جوان در سراسر جهان، بويژه در قاره آفريقا مبتلا به ويروس اچ آی وی می شوند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/adolescent-hiv-harry/4150294.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *