نگاهی به مطبوعات: تلاش دولت ترامپ برای جلب حمایت اروپا در برخورد با تهران

تلاش دولت ترامپ برای جلب حمایت اروپا در برخورد با تهران، جلسه دیوان عالی ایالات متحده در باره شکایتی مرتبط با ایران، افزایش تنش میان اسراییل و گروه های وابسته به جمهوری اسلامی و نقش احتمالی سپاه در ترور رییس جمهوری پیشین یمن موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4150308.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *