چند یادگاری از ملکه ویکتوریا بریتانیا بعد از ۱۵۰ سال

دفتر یادگاری ای که شامل تکه، مو نقاشی و نامه های ملکه ویکتوریای بریتانیا است در برلین به حراج گذاشته شد. این کتاب رابطه نزدیک بین ملکه ویکتوریا و بارونِس لویز لیهزِن که از ۵ سالگی معلم سرخانه او بود و حتی تا بعد از ازدواج ملکه با پرنس آلبرت با او به عنوان راهنما و همدم باقی ماند را نشان می دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/queen-victoria-notebook/4150395.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *