گردش مالی صنعت غذای کودک در آمریکا به ۵۳ میلیارد دلار رسید

محققان بازاریابی برآورد کرده اند که صنعت غذایِ کودک در آمریکا در سالِ ۲۰۱۵ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. پیش بینی میشود تا سال ۲۰۵۰ این رقم به ۷۵ میلیارد دلار برسد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/organic-baby-food/4150012.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *