اتحاد دو حزب آمریکا برای محکومیت «جنایت» ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا

مجلس نمایندگان آمریکا این هفته وضعیت آوارگان روهینگیا را ارزیابی و به احتمال زیاد پاکسازی قومی آنها را توسط دولت میانمار محکوم خواهد کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/congress-rohingya-resolution/4151929.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *