سفارت آمریکا در اورشلیم/ ترامپ: اورشلیم جایی می‌ماند که یهودی و مسلمان و مسیحی در آن نیایش کنند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-sot-3/4152041.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *