نگاهی به مطبوعات: تصمیم ترامپ برای اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل

تصمیم پرزیدنت ترامپ به اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل موضوع شش مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4151947.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *