یک گردهمایی بزرگ برای مقابله با آلاینده ها در نایروبی پایتخت کنیا

گردهمایی بزرگی که در مورد مقابله با آلاینده ها در نایروبی پایتخت کنیا تشکیل شده بود به کار خود پایان داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/environment-un-pollution/4151953.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *