جزئیاتی از جلسه روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل، درباره تصمیم آمریکا درباره اورشلیم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/margaret-bashir/4153402.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *