نگاهی به مطبوعات: پیامد به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل

پیامدهای به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4153784.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *