چرا همه برندگان جایزه نوبل مرد هستند؟

کمبود چشمگیر حضور زنان در میان برندگان جایزه نوبل، موضوع مورد بحث در مراسم اهدا جوایز نوبل سال ۲۰۱۷ در استکهلم بود، که همگی از میان مردان انتخاب شده بودند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sweden-nobel/4153808.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *