گفتگوی کامل با «آی‌تای شکیبافر» عکاس و هنرمند بصری

آی تای شکیبافر عکاس و هنرمند بصری ساکن تهران در گفتگو با بهنود مکری درباره فعالیتهای هنری، ویژگی های آثارش و دستاوردهای خود توضیحاتی داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/art/4153396.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *