مزارع ایالت داکوتای شمالی محلی برای پروازهای آزمایشی هواپیماهای بدون سرنشین

ایالت داکوتای شمالی آمریکا تا کنون بیشتر برای مزارع بذر، روغن کانولا و گله های احشام معروف بود اما اکنون، این مزارع وسیع به فضای وسیعی برای تحقیقات و پروازهای آزمایشی پرنده‌های بدون سرنشین مبدل شده است. گزارش صدای آمریکا از منطقه گرند فورکس در داکوتای شمالی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/cilicon-valley-of-drene/4157593.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *