کشف دو گور باستانی در مصر با قدمت چند هزار ساله

وزارت حفظ آثار باستانی مصر از کشف دو گور قديمی در جنوب شهر اقصر در مصر خبر داده است. باستان شناسان مصری می گويند، نقشينه های ديوار های معبد نمايانگر قدمت هزاران سالۀ اين معابد است و به احتمال زياد تاريخ آن به دودمان هجدهم مصر باز می گردد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/egypt-ancient/4157444.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *