درگیری شدید میان مردم و نیرهای بسیجی در یک پایگاه در شاهین‎‌شهر اصفهان

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4186654.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *