رئیس دانا، اقتصاددان: وقتی مسئولان بی توجه شوند و سرکوب کنند، شعارها تند می‌شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4186704.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *