فخرآور: مردم از هردو جریان درون جمهوری اسلامی عبور کردند و نظام جدید می‌خواهند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4186724.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *