مریم رجوی: شما مردم نشان دادید که آتش زیر خاکستر هستید

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4186698.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *