مامور پلیس رو به مردم: سرباز مملکتیم، با اجنبی می جنگیم، نه با شما

در این فیلم ارسالی به صدای آمریکا، مامور نیروی انتظامی به معترضان می‌گوید: ما سرباز این مملکتیم. باید با اجنبی بجنگیم نه شما. در مقابل، مردم شعار می‌دهند: کنار ما باش. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4187981.html